prekursor

STRONA W PRZEBUDOWIE

ZAPRASZAMY WKRÓTCEFundacja Polityki Społecznej PREKURSOR to koalicja organizacji pozarządowych oraz specjalistów i specjalistek, pracujących w obszarze zdrowia publicznego i polityki społecznej. Do zarządu i rady programowej wchodzą osoby będące we władzach różnych organizacji oraz osoby indywidulane. 

Fundacja PREKURSOR jest hubem, rodzajem serwera, skupiającym specjalistów/ki i praktyków/czki, który będzie inicjował debatę w obszarze zdrowia publicznego i polityki społecznej oraz podejmował działania mające na celu rozwój i integrację różnych obszarów. 

Podejmowane działania mają w szczególności dotyczyć grup dyskryminowanych, których podstawowe prawa nie są respektowane, które nie mają dostępu do opieki medycznej, pomocy prawnej oraz innych form wsparcia. 

Organizacja prowadzi działania m.in. w następujących obszarach: profilaktyka i redukcja szkód w kontekście używania substancji psychoaktywnych, HIV/STIs, HCV, prawo i polityka narkotykowa, bezdomność, pomoc społeczna, edukacja seksualna, zdrowie psychiczne. Założeniem jest również działalność badawcza, adwokacyjna oraz wsparcie samoorganizacji poszczególnych środowisk.

Kontakt:

Fundacja Polityki Społecznej

PREKURSOR

ul. Banacha 14/12

02-097 Warszawa

NIP: 5252522597

REGON: 145906018

fundacja@prekursor.org