prawa człowieka

Zdrowie publiczne

redukcja szkód

Misja i cel

Misja

Naszą misją jest zmiana polityki narkotykowej w Polsce – liberalizacja prawa w stronę dekryminalizacji posiadania narkotyków na własny użytek, reforma systemu leczenia uzależnień, a także zmiana społecznej percepcji zjawiska używania substancji psychoaktywnych. Promujemy polityki i programy oparte na dowodach naukowych, których punktem wyjścia jest poszanowanie praw człowieka oraz wspieranie zdrowia publicznego.

Cel

Naszym fundamentalnym celem jest ochrona życia i zdrowia osób używających narkotyków oraz wspieranie ich w zakresie funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Pracujemy w paradygmacie redukcji szkód, którego istotą jest racjonalne i pragmatyczne podejście do używania substancji psychoaktywnych, akceptacja i szacunek wobec klientów oraz walka ze stygmatyzacją. 

Wesprzyj nas

Wpłać darowiznę na cele statutowe

prawa człowieka

Zdrowie publiczne

redukcja szkód

Misja i cel

Misja

Naszą misją jest zmiana polityki narkotykowej w Polsce – liberalizacja prawa w stronę dekryminalizacji posiadania narkotyków na własny użytek, reforma systemu leczenia uzależnień, a także zmiana społecznej percepcji zjawiska używania substancji psychoaktywnych. Promujemy polityki i programy oparte na dowodach naukowych, których punktem wyjścia jest poszanowanie praw człowieka oraz wspieranie zdrowia publicznego.

Cel

Naszym fundamentalnym celem jest ochrona życia i zdrowia osób używających narkotyków oraz wspieranie ich w zakresie funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Pracujemy w paradygmacie redukcji szkód, którego istotą jest racjonalne i pragmatyczne podejście do używania substancji psychoaktywnych, akceptacja i szacunek wobec klientów oraz walka ze stygmatyzacją. 

Wesprzyj nas

Wpłać darowiznę na cele statutowe