Dopalamy wiedzę

Raport z badania

Pilotaż testowania substancji psychoaktywnych pozyskanych bezpośrednio od użytkowników i użytkowniczek tzw. „dopalaczy” w Polsce.
Badanie naukowe „Dopalamy wiedzę. Pilotaż testowania substancji psychoaktywnych pozyskanych bezpośrednio od użytkowników i użytkowniczek tzw. „dopalaczy” w Polsce” prowadzone było przez konsorcjum czterech podmiotów: Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR (lider), Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, Narodowy Instytut Leków oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Badanie prowadzone było na zlecenie Ministerstwa Zdrowia i finansowane w ramach narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Badanie „Dopalamy wiedzę” miało charakter pilotażowy. Jego celem było z jednej strony studium wykonalności, z drugiej zaś przetestowanie metodologii.
Pilotaż wykazał wykonalność badania w stanie prawnym do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Po nowelizacji posiadanie nowych substancji psychoaktywnych stało się czynem zabronionym, zatem obecnie takie badanie w części dotyczącej testowania nowych substancji psychoaktywnych nie byłoby możliwe do wykonania w sposób testowany w pilotażu. Trzeba szukać innych rozwiązań, bowiem monitorowanie rynku substancji psychoaktywnych wydaje się niezbędne z perspektywy budowania bazy informacyjnej dla prowadzenia racjonalnej polityki wobec substancji psychoaktywne.
. Jednym ze źródeł pozyskiwania danych w nowej sytuacji prawnej mogą być konfiskaty dokonywane przez organy ścigania. Jest to bezpieczny sposób pozyskiwania próbek, ale trzeba pamiętać o prawdopodobnym skrzywieniu wyników. Innym rozwiązaniem mogłoby być anonimowe przesyłanie próbek przez użytkowników i użytkowniczki. To rozwiązanie może rodzić ryzyko po stronie osób używających związane z karalnością posiadania tych substancji. Ponadto trudno stworzyć mechanizm motywacji do przesyłania substancji równoważący owo ryzyko.