COVID-19 - Zalecenia INPUD oraz EuroNPUD

Zalecenia dotyczące używania substancji psychoaktywnych w związku z pandemią COVID-19, przygotowane przez INPUD (Międzynarodową Sieć Użytkowników Narkotyków) oraz EuroNPUD (Europejską Sieć Użytkowników Narkotyków)

Zalecenia 1 1

Zalecenia 2 1