O Nas

Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR to koalicja organizacji pozarządowych oraz specjalistów i specjalistek, pracujących w obszarze zdrowia publicznego i polityki społecznej.

Do zarządu i rady programowej wchodzą osoby będące we władzach różnych organizacji oraz osoby indywidulane. Fundacja PREKURSOR jest hubem, rodzajem serwera, skupiającym specjalistów/ki i praktyków/czki, który inicjuje debatę w obszarze zdrowia publicznego i polityki społecznej oraz podejmuje działania mające na celu rozwój i integrację różnych obszarów.

Nasze działania mają w szczególności dotyczyć grup dyskryminowanych, których podstawowe prawa nie są respektowane, które nie mają dostępu do opieki medycznej, pomocy prawnej oraz innych form wsparcia.

Organizacja prowadzi działania m.in. w następujących obszarach: profilaktyka i redukcja szkód w kontekście używania substancji psychoaktywnych, HIV/STIs, HCV, prawo i polityka narkotykowa, bezdomność, pomoc społeczna, edukacja seksualna, zdrowie psychiczne. Założeniem jest również działalność badawcza, adwokacyjna oraz wsparcie samoorganizacji poszczególnych środowisk.