Agata Dziuban

Socjolożka i outreachworkerka, adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zaangażowana w realizację projektów badawczych poświęconych kształtowaniu polityk w zakresie HIV w Europie oraz mobilizacji ruchu pracownic i pracowników seksualnych w regionie.

Członkini Sex Work Polska, koalicji na rzecz praw pracowników seksualnych w Polsce.

W latach 2014-2016 Policy Officer przy International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE).