Zespół

Beata Stelmaszczyk

beataWykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Ukończyła studia podyplomowe SWPS na kierunku: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, studia I i II stopnia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW na kierunku Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, specjalizacja: : wychowanie resocjalizujące. Posiada uprawnienia pedagogiczne, certyfikat ukończenia kursu Pedagogiki Prawa, szkolenia z Dialogu Motywującego w Akademia Motywacji i Edukacji. Realizatorka badań IPiN-u prowadzonych wśród iniekcyjnych użytkowników środków psychoaktywnych oraz badań dotyczących używania substancji psychoaktywnych przez osadzonych w zakładach karnych.

Działania realizowane w projekcie:
 • interwencje kryzysowe
 • case management/socjalne
 • prowadzenie warsztatów samopomocowych dla osób seropozytywnych oraz warsztatów relaksacyjnych
 • organizacja wyjść integracyjnych i wyjazdów wakacyjnych dla osób będących w terapii substytucyjnej
 • realizacja zamówień materiałów pomocniczych

 

Piotr Tubelewicz

tubelewiczWykształcenie:
 • licencjat historia UW
 • mgr socjologia UW
Kwalifikacje:
 • Etap zaawansowany w Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
 • Partyworker
 • pracował na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie ewaluacji programów profilaktycznych MEN
 • szkolił urzędników i służby zajmujące się min. rewitalizacja w Łodzi z antydyskryminacji oraz profilaktyki uzależnień w tym z kontaktu z osobami używającymi substancji psychoaktywnych oraz nowych trendów na rynku.
 • Stażysta RomanianHarmReduction Network w roku 2013
 • 2016/2017 referent ds. profilaktyki uzależnień w Gorzowie Wlkp.

 

Działania realizowane w projekcie:
 • Dyżur w Drop-in
 • Działania środowiskowe outreach
 • Interwencje socjalne/Case management

 

Dariusz Rutkowski

darekWykształcenie
 • Średnie
Kwalifikacje
 • Szkolenia w zakresie Harm Reduction, Programy outreach, Aspekty psychospołeczne HIV/AIDS, Poradnictwo Przed i Potestowe – szkolenia prowadzone MONAR Kraków, UNDP - 2001
 • Kurs Pierwszej Pomocy - 2006
 • Specjalistyczne szkolenie w dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od narkotyków dla instruktorów terapii uzależnień - 2007
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w projekcie Akademia Profesjonalnej Kadry Pomocy Społecznej z modułu tematycznego Konsultant ds. Projektów - 2008
 • Szkolenie "Interwencja kryzysowa" - 2019
 • wieloletni pracownik programów redukcji szkód w Warszawie
Działania realizowane w projekcie:
 • Dyżur w Drop-in
 • Interwencje kryzysowe
 • Warsztaty muzyczne i komputerowe

 

 

Wioletta Jakubiuk

wiolaWykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Studentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach: Socjologia stosowana i antropologia społeczna (specjalizacja: Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych) oraz Profilaktyka społeczna i resocjalizacja (specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące).

Ukończenie szkolenia "Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w profilaktyce uzależnień behawioralnych" w Akademii Motywacji i Edukacji

Działania realizowane w projekcie:
 • Dyżur w Drop-in
 • Działania środowiskowe outreach
 • ewaluacja
 • warsztaty manualno-plastyczne dla użytkowników substancji psychoaktywnych w ramach projektu profilaktycznego

 

 

 

Andrzej Jurkowski

Wykształcenie:
 • Średnie
Kwalifikacje:
 • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy organizowane przez FRAKTAL
 • szkolenie dotyczące redukcji szkód
 • wieloletni pracownik programu redukcji szkód w Warszawie
Działania realizowane w projekcie:
 • Dyżur w Drop-in w formie wolontariatu
 • Działania środowiskowe outreach w formie wolontariatu

 

Anna Stokowska

Wykształcenie:
 • Wyższe
Kwalifikacje:
 • Zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu wykładowca na kursach (edukator, trener) - 235910
 • Licencja zawodowa doradcy zawodowego I stopnia
 • Coaching
 • Kurs T&T„Trening dla Trenerów”
 • Jobcoaching
 • wprowadzenie osób długotrwale bezrobotnych, wykluczonych społecznie i niepełnosprawnych na rynek pracy
 • Kurs dla doradców zawodowych w zakresie stosowania Kwestionariusza Uzdolnień Przedsiębiorczych KUP
 • Indywidualny Plan Działania - podwyższenie kwalifikacji doradców zawodowych
 • Komputerowe wspieranie poradnictwa i doradztwa zawodowego
 • Szkolenie uprawniające do prowadzenia zajęć w oparciu o program Szkolenia Klubu Pracy
 • Eurodoradztwo
 • Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości
 • Warsztaty dla doradcy zawodowego – umiejętności komunikacyjne
 • Projektowanie i prowadzenie szkoleń
Działania realizowane w projekcie:
 • Doradztwo zawodowe

 

Ewelina Gee-Milan

Wykształcenie:
 • Wyższe -prawo
Kwalifikacje:
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego - Prawo
 • Studia podyplomowe SGGW - przygotowanie pedagogiczne
 • Studia podyplomowe Uczelnia Łazarskiego - Zarządzanie w oświacie
Działania realizowane w projekcie:
 • Konsultacje prawne

 

Elżbieta Urbas

Wykształcenie:
 • Średnie - pielęgniarskie
Kwalifikacje:
 • kilkadziesiąt lat doświadczenia pielęgniarskiego na oddziałach zabiegowych
 • od 10 lat pracuje na bloku operacyjnym w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • liczne certyfikaty i szkolenia
Działania realizowane w projekcie:
 • Dyżury pielęgniarskie

 

Anna Sarnowska

Wykształcenie:
 • Średnie
Kwalifikacje:
 • Pacjentka leczenia substytucyjnego, z doświadczeniem wolontariatu oraz pracy jako peerworker
Działania realizowane w projekcie:
  • Działania środowiskowe outreach