Sex Work Polska

 

Sex Work Polska jest nieformalną, ogólnopolską koalicją na rzecz praw pracownic i pracowników seksualnych w Polsce. W skład koalicji wchodzą zarówno osoby pracujące w różnych sektorach branży seksualnej, jak i sojuszniczki i sojusznicy. Sex Work Polska powstało w 2014 roku i od początku swojego istnienia jest organizacją członkowską International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE)


Celem Sex Work Polska jest:

  • działanie na rzecz praw osób pracujących seksualnie;
  • wspieranie samoorganizacji i samodeterminacji pracownic i pracowników seksualnych w Polsce;
  • przeciwdziałanie stygmatyzacji i dyskryminacji doświadczanej przez pracownice i pracowników seksualnych;
  • rozpowszechnianie rzetelnej wiedzy na temat branży usług seksualnych i sytuacji pracownic i pracowników seksualnych w Polsce.

 

Nasze wartości:

  • uznanie pracy seksualnej za pracę;
  • uznanie sprawczości i podmiotowości pracownic i pracowników seksualnych;
  • sprzeciwianie się jakiejkolwiek formie kryminalizacji pracy seksualnej.

 

 

Agata Dziuban: socjolożka i outreachworkerka, adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowana w realizację projektów badawczych poświęconych kształtowaniu polityk w zakresie HIV w Europie oraz mobilizacji ruchu pracownic i pracowników seksualnych w regionie. Członkini Sex Work Polska, koalicji na rzecz praw pracowników seksualnych w Polsce. W latach 2014-2016 Policy Officer przy International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE).