SWP

Projekt Sex Workerski (koordynowany i prowadzony przez zespół Sex Work Polska)

 

Oferta:

Świetlica dziennego pobytu - Drop-in

  • bezpieczne, życzliwe miejsce
  • dystrybucja prezerwatyw, środków profilaktycznych
  • porady prawne
  • pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych, medycznych
  • warsztaty (z samoobrony, psychologiczne, edukacyjne)

 

Program outreach:

  • dyżury w agencjach towarzyskich, mieszkaniach
  • dystrybucja środków profilaktycznych, higienicznych
  • pomoc z załatwianiu spraw pranych, administracyjnych, medycznych

 

Wsparcie działań rzeczniczych i samoorganizacji pracowników i pracownic seksualnych