Nasza misja

Naszą misją jest zmiana obowiązującej w Polsce polityki narkotykowej oraz reforma systemu lecznictwa uzależnień, a także zmiana społecznej percepcji zjawiska używania substancji. Promujemy polityki i programy oparte na dowodach naukowych, których punktem wyjścia jest poszanowanie praw człowieka oraz wspieranie zdrowia publicznego.

Cele

Fundamentalnym celem, jaki nam przyświeca, jest ochrona życia i zdrowia osób używających substancji psychoaktywnych oraz poprawa ich funkcjonowania indywidualnego i społecznego. Pracujemy w paradygmacie redukcji szkód, którego istotą jest akceptacja, szacunek i życzliwość oraz racjonalne podejście do zjawiska używania substancji psychoaktywnych.