AidsFonds

Wsparcie dla osób z populacji kluczowych przybywających do Polski z Ukrainy

Grantodawca: AidsFonds/Eurasian Harm Reduction Association (przedstawiciel fiskalny)

Maj – Lipiec 2022, Warszawa, Gdańsk

Działania stacjonarne, w outreachu i online, których celem było zapewnienie wsparcia w dostępie do leczenia (HIV, opioidowe leczenie substytucyjne) oraz serwisów redukcji szkód. Zespoły pracujące w projekcie składały się z peer workerów – osób z przeżytym doświadczeniem, mówiących po ukraińsku. Działania w ramach projektu: przekazywanie informacji odnośnie oferty pomocowej, dystrybucja materiałów informacyjnych i profilaktycznych (igły i strzykawki), pomoc materialna, wsparcie emocjonalne, pomoc w dotarciu do usług publicznych, pomoc w docieraniu do organizacji pomagających uchodźcom.

Mercy Corps

Wsparcie Prekursora dla osób używających narkotyków oraz żyjących z HIV, przyjeżdżających do Polski z Ukrainy

Grantodawca: Mercy Corps

Wrzesień 2022 – Czerwiec 2023, Warszawa, Gdańsk

Zapewnienie wsparcia w dostępie do leczenia (HIV, opioidowe leczenie substytucyjne), serwisów redukcji szkód oraz informacji odnośnie oferty pomocowej. Pomoc świadczona w formie stacjonarnej, outreach oraz online, przez zespoły w których skład wchodzili peer workerzy – osoby z przeżytym doświadczeniem, mówiące po ukraińsku. Działania oferowane w projekcie: dystrybucja materiałów informacyjnych i profilaktycznych (igły i strzykawki), pomoc materialna, wsparcie emocjonalne, pomoc w dotarciu do usług publicznych, pomoc w docieraniu do organizacji pomagających uchodźcom.