CND 2023
W marcu 2023 roku, w ramach 66. Sesji Komisji ds. Środków Odurzających ONZ Fundacja Prekursor brała udział w side-evencie współorganizowanym przez Eurasian Harm Reduction Association, Ukrainian Network of People who Use Drugs (PUD.UA/VOLNA), Alliance for Public Health oraz Ministerstwo Zdrowia Ukrainy.
Sesja “Drug-related health responses to the humanitarian crisis in Ukraine and neighboring countries” dotyczyła pomocy udzielanej przez Fundację Prekursor uchodźcom, którzy potrzebują dostępu do leczenia i serwisów redukcji szkód w Polsce.
5 Europejska Konferencja Redukcji Szkód
W listopadzie 2021 roku w Pradze odbyła się 5. Europejska Konferencja Redukcji Szkód, współorganizowana przez Correlation European Harm Reduction Network, Eurasian Harm Reduction Association oraz czeską organizację Sananim. Było to największe i najważniejsze spotkanie organizacji, przedstawicieli i przedstawicielek społeczności użytkowniczych, aktywistów i aktywistek, badaczy i badaczek pracujących w obszarze redukcji szkód w Europie.
W ciągu trzech dni uczestnicy i uczestniczki dyskutowali o najnowszych osiągnięciach w obszarze redukcji szkód, innowacjach, dobrych praktykach, politykach narkotykowych i możliwość włączenia działań do szerszego systemu pomocy. Fundacja Prekursor brała udział w panelu dotyczącym monitorowania i wdrażania standardów jakości w redukcji szkód.
CND
Komisja ds. Środków Odurzających (Commission on Narcotic Drugs) jest jedną z 9 komisji funkcjonalnych w ramach struktury Rady Gospodarczej i Społecznej. Jest centralnym i decyzyjnym organem Organizacji Narodów Zjednoczonych w obszarze polityki narkotykowej na poziomie globalnym. Zajmuje się wszelkimi kwestiami dotyczącymi nielegalnych substancji psychoaktywnych (ograniczenie podaży oraz popytu). Komisja obraduje rokrocznie w siedzibie ONZ w Wiedniu.
W 2017 roku, w ramach 60. Sesji Komisji, Fundacja Prekursor współorganizowała dwa side-eventy:

• Kompleksowa, oparta na społeczności profilaktyka zakażeń HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu C i gruźlicy (wspólnie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Fondazione Villa Maraini/Red Cross and Red Crescent Partnership on Substance Abuse)

• Czy potrzebujemy standardów ograniczania popytu na narkotyki? (wspólnie z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii)
ATOME
Projekt Access To Opioid Medication in Europe (ATOME) został zainicjowany przez Program Dostępu do Leków Kontrolowanych WHO. Był to pięcioletni projekt finansowany w ramach 7. programu ramowego Wspólnoty Europejskiej. W skład konsorcjum projektu wchodziły organizacje partnerskie działające w obszarze prawa, zdrowia publicznego, opieki paliatywnej i redukcji szkód.
W ramach projektu zbadano, dlaczego leki opioidowe stosowane w leczeniu umiarkowanego i silnego bólu oraz w leczeniu uzależnienia od opioidów nie są odpowiednio wykorzystywane w dwunastu krajach europejskich, a także opracowano dostosowane do potrzeb rozwiązania mające na celu poprawę dostępu do leków opioidowych w tych krajach.
Fundacja Prekursor (funkcjonująca wówczas jeszcze pod nazwą Fundacja Redukcji Szkód) organizowała i uczestniczyła w sympozjum poświęconym używaniu opioidów w Polsce, które odbyło się w kwietniu 2014 roku w Warszawie.

Country Conference Report - Poland