26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi, coroczne święto ustanowione w 1987 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W duchu wojny z narkotykami i narkomanią, ma być znakiem coraz większej efektywności w ich zwalczaniu, symbolem międzynarodowej współpracy w czynieniu społeczeństw wolnymi od narkotyków.
W różnych częściach świata obchody przyjmują różne formy. Niektóre kraje chwalą się ilością zarekwirowanych substancji psychoaktywnych, inne liczbą zatrzymań i wymierzonych kar. Gorzką ironią jest fakt, że 26 czerwca to również proklamowany przez ONZ Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur.
Wspierać, nie karać (www.supportdontpunish.org) to globalna kampania, która jest głosem sprzeciwu wobec bezwzględnej, niszczącej prohibicji narkotykowej, będącej de facto wojną wymierzoną w użytkowników i użytkowniczki narkotyków. Wzywa do reformy światowego systemu kontroli narkotyków oraz polityk narkotykowych, które powinny za swój priorytet uznawać ochronę praw człowieka oraz zdrowie publiczne.
Wzywa do dekryminalizacji używania i posiadania narkotyków na własny użytek, usunięcia kary śmierci za przestępstwa narkotykowe, przesunięcia środków finansowych w obszar zdrowia publicznego i działań z zakresu redukcji szkód. Druzgocących konsekwencji trwającej długie dziesięciolecia wojny już się nie da cofnąć, ale można je minimalizować lub częściowo zatrzymać.

Fundacja Polityki Społecznej PREKURSOR od lat bierze udział w kampanii, organizując spotkania, dyskusje, projekcje filmów. Wydarzenia są dedykowane użytkownikom i użytkowniczkom, tak aby stworzyć przestrzeń bezpiecznej i otwartej rozmowy.
W ramach kampanii można wziąć udział w interaktywnym projekcie fotograficznym. Zdjęcia z hasłem kampanii są umieszczone na międzynarodowej platformie galerii.

Galeria