Zarząd

Założycielka Fundacji. Absolwentka judaistyki i kulturoznawstwa. Specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana doradczyni HIV/AIDS. Stypendystka Open Society Foundations. Aktywistka na rzecz osób używających narkotyków, redukcji szkód i racjonalnej polityki narkotykowej. W obszarze narkotykowym zaczęła pracować w 2007 roku w warszawskim programie wymiany igieł i strzykawek oraz jako outreach workerka. We współpracy z innymi organizacjami, realizowała działania z zakresu profilaktyki zdrowotnej w środowisku LGBT oraz projekty skierowane do dzieci i młodzieży żyjącej z HIV. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w działaniach na rzecz osób pracujących seksualnie, współtworzyła pierwszy w Polsce program Housing First. Koordynatorka serwisów, współautorka projektów badawczych, w szczególności dotyczących iniekcyjnego używania narkotyków. Konsultantka i ekspertka, reprezentująca polską redukcję szkód w licznych międzynarodowych gremiach.

Absolwentka resocjalizacji w IPSiR UW. Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące oraz studiów podyplomowych: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi interwencje kryzysowe i socjalne. Koordynatorka warszawskiego Programu Redukcji Szkód. Organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla pacjentów substytucyjnych. Pracowniczka środowiskowa w Mobilnym Serwisie Redukcji Szkód. Realizatorka badań IPiN, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych wśród iniekcyjnych użytkowników środków psychoaktywnych.

Posiada wykształcenie socjologiczne i historyczne. W swojej dotychczasowej karierze pracował jako urzędnik odpowiadający za profilaktykę uzależnień jednego z miast wojewódzkich w Polsce. Absolwent Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym jak i licznych szkoleń i kursów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  (certyfikowany trener Fred goes Net i Unplugged). Prowadzi badania naukowe (zazwyczaj w zakresie problemów społecznych) dla uniwersytetów polskich i zagranicznych, instytutów badawczych, firm badawczych oraz NGO. Autor publikacji naukowych. Twórca strategii społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Były prezes Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Aktywny członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radny w radzie osiedlowej w Warszawie.

Socjolożka i outreachworkerka. Adiunktka w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaangażowana w realizację projektów badawczych poświęconych mobilizacji ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie, sytuacji migrantek w sektorze usług seksualnych w Polsce i kształtowaniu polityk w zakresie HIV. Zaangażowana w europejsko-centryczną część projektu Disentangling European HIV/AIDS Policies: Activism, Citizenship and Health (2016-2019). Obecnie zaangażowana w międzynarodowy projekt badawczy CrimScapes: Navigating citizenship through European landscapes of criminalization (2020-2023). Związana z kolektywem Sex Work Polska.

Absolwent filozofii oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Aktywista z zakresu międzynarodowej polityki narkotykowej. Od 2008 roku związany z Krytyką Polityczną. Do 2012 roku koordynował projekty kulturalne i społeczne w Świetlicy KP w Trójmieście, której był jednym z inicjatorów. Od 2013 do 2019 roku pracował w siedzibie Stowarzyszenia w Warszawie jako koordynator projektów, kampanii społecznych oraz relacji i działań pomiędzy aktywistami i ekspertkami w Polsce i Europie. Szczególnie odpowiedzialny za koordynację projektów związanych z polityką narkotykową. Był redaktorem prowadzącym serwisu internetowego Narkopolityka. Autor artykułów poświęconych reformie polityki narkotykowej i redukcji szkód. Współautor broszury Nauczycielu, nauczycielko, zażyjcie dawkę wiedzy.

Specjalista ds. zdrowia tzw. populacji kluczowych, terapeuta poznawczo-behawioralny, seksuolog. Pracownik i współpracownik organizacji międzynarodowych zajmujących się politykami narkotykowymi, HIV/AIDS, gruźlicą i HCV. Interesuje się także zagadnienami profilaktyki uzależnień, redukcji szkód i wsparcia dla osób uzależnionych. Realizator wielu projektów promocji zdrowia skierowanych do społeczności LGBTI i projektów badawczych dotyczących zdrowia MSM. Współtwóca pierwszego w Polsce projektu skierowanego do populacji MSM, dotyczącego zjawiska ChemSex pn. #cojestbrane. Członek Eurasian Harm Reduction Association, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, European AIDS Clinical Society, European AIDS Treatment Group i Association for Addiction Professionals (NAADAC). Konsultant merytoryczny programu sexed.pl