Zespół Warszawa

Absolwentka resocjalizacji w IPSiR UW. Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące oraz studiów podyplomowych: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi interwencje kryzysowe i socjalne. Koordynatorka warszawskiego Programu Redukcji Szkód. Organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla pacjentów substytucyjnych. Pracowniczka środowiskowa w Mobilnym Serwisie Redukcji Szkód. Realizatorka badań IPiN, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych wśród iniekcyjnych użytkowników środków psychoaktywnych.

Pracownik warszawskich programów redukcji szkód od 2000r. Przez wiele lat jako streetworker, obecnie jako pracownik Drop-in. W Fundacji zajmuje się interwencjami socjalnymi i prowadzeniem warsztatów komputerowych i muzycznych.

Z Fundację związany od 2006 roku. W Drop-inie zajmuje się wymianą igieł i strzykawek, wsparciem oraz edukacją z zakresu HIV i HCV . Podobne działanie wykonuje jako streetworker w pobliżu programów substytucyjnych

Psycholożka, doradczyni zawodowa. Pracuje z osobami uzależnionymi, więźniami, młodzieżą, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnościami.  W Fundacji Prekursor od 4 lat.    

Z Fundacją związany od 3 lat. Jako peer worker pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, oferując ekspercką wiedzę w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji.

Student psychologii, outreach worker, caseworker. Pracuje w Drop-inie, robi również outreach. Posiada obszerną wiedzę w dziedzinie uzależnień i redukcji szkód. Jego empatia i zaangażowanie sprawiają, że skutecznie łączy teorię z praktyką, tworząc bezpieczne przestrzenie wsparcia dla innych.

Prawniczka z doświadczeniem w pracy z grupami wykluczonymi, nauczycielka akademicki. Dyrektorka Studenckiej Poradni Prawnej, działającej przy Uczelni Łazarskiego, odznaczona Brązowym Krzyżem za zasługi na rzecz edukacji.

Urbas-min

Wykształcenie średnie pielęgniarskie. Ma kilkadziesiąt lat doświadczenia pielęgniarskiego na oddziałach zabiegowych, przez 10 lat pracowała na bloku operacyjnym w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Specjalistka ds. humanistyki cyfrowej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia licencjackie z socjologii i wiedzy o kulturze oraz studia magisterskie z socjologii i filologii polskiej w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu socjologii prawa, socjologii medycyny, analizy tekstu i przetwarzania języka naturalnego. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zakresie technik analizy jakościowej i ilościowej oraz pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych. 

Absolwentka pedagogiki specjalnej na kierunku prac socjalna. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych.

Zespół Warszawa

Absolwentka resocjalizacji w IPSiR UW. Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące oraz studiów podyplomowych: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi interwencje kryzysowe i socjalne. Koordynatorka warszawskiego Programu Redukcji Szkód. Organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla pacjentów substytucyjnych. Pracowniczka środowiskowa w Mobilnym Serwisie Redukcji Szkód. Realizatorka badań IPiN, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych wśród iniekcyjnych użytkowników środków psychoaktywnych.

Pracownik warszawskich programów redukcji szkód od 2000r. Przez wiele lat jako streetworker, obecnie jako pracownik Drop-in. W Fundacji zajmuje się interwencjami socjalnymi i prowadzeniem warsztatów komputerowych i muzycznych.

Z Fundację związany od 2006 roku. W Drop-inie zajmuje się wymianą igieł i strzykawek, wsparciem oraz edukacją z zakresu HIV i HCV . Podobne działanie wykonuje jako streetworker w pobliżu programów substytucyjnych

Psycholożka, doradczyni zawodowa. Pracuje z osobami uzależnionymi, więźniami, młodzieżą, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnościami.  W Fundacji Prekursor od 4 lat.    

Z Fundacją związany od 3 lat. Jako peer worker pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, oferując ekspercką wiedzę w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji.

Student psychologii, outreach worker, caseworker. Pracuje w Drop-inie, robi również outreach. Posiada obszerną wiedzę w dziedzinie uzależnień i redukcji szkód. Jego empatia i zaangażowanie sprawiają, że skutecznie łączy teorię z praktyką, tworząc bezpieczne przestrzenie wsparcia dla innych.

Prawniczka z doświadczeniem w pracy z grupami wykluczonymi, nauczycielka akademicki. Dyrektorka Studenckiej Poradni Prawnej, działającej przy Uczelni Łazarskiego, odznaczona Brązowym Krzyżem za zasługi na rzecz edukacji.

Urbas-min

Wykształcenie średnie pielęgniarskie. Ma kilkadziesiąt lat doświadczenia pielęgniarskiego na oddziałach zabiegowych, przez 10 lat pracowała na bloku operacyjnym w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Specjalistka ds. humanistyki cyfrowej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia licencjackie z socjologii i wiedzy o kulturze oraz studia magisterskie z socjologii i filologii polskiej w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu socjologii prawa, socjologii medycyny, analizy tekstu i przetwarzania języka naturalnego. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zakresie technik analizy jakościowej i ilościowej oraz pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych. 

Absolwentka pedagogiki specjalnej na kierunku prac socjalna. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych.

Zespół Warszawa

Absolwentka resocjalizacji w IPSiR UW. Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące oraz studiów podyplomowych: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi interwencje kryzysowe i socjalne. Koordynatorka warszawskiego Programu Redukcji Szkód. Organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla pacjentów substytucyjnych. Pracowniczka środowiskowa w Mobilnym Serwisie Redukcji Szkód. Realizatorka badań IPiN, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych wśród iniekcyjnych użytkowników środków psychoaktywnych.

Pracownik warszawskich programów redukcji szkód od 2000r. Przez wiele lat jako streetworker, obecnie jako pracownik Drop-in. W Fundacji zajmuje się interwencjami socjalnymi i prowadzeniem warsztatów komputerowych i muzycznych.

Z Fundację związany od 2006 roku. W Drop-inie zajmuje się wymianą igieł i strzykawek, wsparciem oraz edukacją z zakresu HIV i HCV . Podobne działanie wykonuje jako streetworker w pobliżu programów substytucyjnych.

Psycholożka, doradczymi zawodowa. Pracuje z osobami uzależnionymi, więźniami, młodzieżą, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnościami.  W Fundacji Prekursor od 4 lat.    

Z Fundacją związany od 3 lat. Jako peer worker pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, oferując ekspercką wiedzę w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji.

Student psychologii, outreach worker, caseworker. Pracuje w Drop-inie, robi również outreach. Posiada obszerną wiedzę w dziedzinie uzależnień i redukcji szkód. Jego empatia i zaangażowanie sprawiają, że skutecznie łączy teorię z praktyką, tworząc bezpieczne przestrzenie wsparcia dla innych.

Prawniczka z doświadczeniem w pracy z grupami wykluczonymi, nauczycielka akademicki. Dyrektorka Studenckiej Poradni Prawnej, działającej przy Uczelni Łazarskiego, odznaczona Brązowym Krzyżem za zasługi na rzecz edukacji.

Wykształcenie średnie pielęgniarskie. Ma kilkadziesiąt lat doświadczenia pielęgniarskiego na oddziałach zabiegowych, przez 10 lat pracowała na bloku operacyjnym w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Specjalistka ds. humanistyki cyfrowej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia licencjackie z socjologii i wiedzy o kulturze oraz studia magisterskie z socjologii i filologii polskiej w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu socjologii prawa, socjologii medycyny, analizy tekstu i przetwarzania języka naturalnego. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zakresie technik analizy jakościowej i ilościowej oraz pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych. 

Absolwentka pedagogiki specjalnej. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych.

ZESPÓŁ GDAŃSK

Założycielka Fundacji Prekursor. Absolwentka judaistyki i kulturoznawstwa. Specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana doradczyni HIV/AIDS. Stypendystka Open Society Foundations. Członkini European AIDS Treatment Group, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, konsultantka Fundacji Stop Overdose Now. W redukcji szkód pracuje od 15 lat jako koordynatorka projektów, praktyczka, współautorka projektów badawczych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała również w projektach na rzecz osób świadczących usługi seksualne, współtworzyła pierwszy w Polsce program Housing First.

Studentka 2 roku II stopnia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni –  pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej. Podczas praktyki pracowała w Programie Redukcji Szkód w Warszawie, prowadzonym przez Fundację Prekursor oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego „Dom na Klifie” w Gdyni.

Zespół Gdańsk

Założycielka Fundacji Prekursor. Absolwentka judaistyki i kulturoznawstwa. Specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana doradczyni HIV/AIDS. Stypendystka Open Society Foundations. Członkini European AIDS Treatment Group, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, konsultantka Fundacji Stop Overdose Now. W redukcji szkód pracuje od 15 lat jako koordynatorka projektów, praktyczka, współautorka projektów badawczych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała również w projektach na rzecz osób świadczących usługi seksualne, współtworzyła pierwszy w Polsce program Housing First.

Studentka 2 roku II stopnia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni –  pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej. Podczas praktyki pracowała w Programie Redukcji Szkód w Warszawie, prowadzonym przez Fundację Prekursor oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego „Dom na Klifie” w Gdyni.