Zespół Warszawa

Absolwentka resocjalizacji w IPSiR UW. Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące oraz studiów podyplomowych: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi interwencje kryzysowe i socjalne. Koordynatorka warszawskiego Programu Redukcji Szkód. Organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla pacjentów substytucyjnych. Pracowniczka środowiskowa w Mobilnym Serwisie Redukcji Szkód. Realizatorka badań IPiN, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych wśród iniekcyjnych użytkowników środków psychoaktywnych.

Posiada wykształcenie socjologiczne i historyczne. W swojej dotychczasowej karierze pracował jako urzędnik odpowiadający za profilaktykę uzależnień jednego z miast wojewódzkich w Polsce. Absolwent Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym jak i licznych szkoleń i kursów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  (certyfikowany trener Fred goes Net i Unplugged). Prowadzi badania naukowe (zazwyczaj w zakresie problemów społecznych) dla uniwersytetów polskich i zagranicznych, instytutów badawczych, firm badawczych oraz NGO. Autor publikacji naukowych. Twórca strategii społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Były prezes Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Aktywny członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radny w radzie osiedlowej w Warszawie.

Pracownik warszawskich programów redukcji szkód od 2000r. Przez wiele lat jako streetworker, obecnie jako pracownik Drop-in. W Fundacji zajmuje się interwencjami socjalnymi i prowadzeniem warsztatów komputerowych i muzycznych.

Z Fundację związany od 2006 roku. W Drop-inie zajmuje się wymianą igieł i strzykawek, wsparciem oraz edukacją z zakresu HIV i HCV . Podobne działanie wykonuje jako streetworker w pobliżu programów substytucyjnych

Absolwentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej oraz Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs Dialogu motywującego i terapii poznawczo behawioralnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych w Akademii Motywacji i Edukacji. Z Fundacją związana od 2018 roku, aktualnie pracowniczka Drop-in, streetworkerka oraz caseworkerka. Poza Fundacją pracuje również w Stowarzyszeniu Pomocy i Interwencji Społecznej jako opiekunka w mieszkaniu rotacyjnym i streetworkerka, niosąc wsparcie osobom w kryzysie bezdomności.

Specjalistka ds. humanistyki cyfrowej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia licencjackie z socjologii i wiedzy o kulturze oraz studia magisterskie z socjologii i filologii polskiej w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu socjologii prawa, socjologii medycyny, analizy tekstu i przetwarzania języka naturalnego. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zakresie technik analizy jakościowej i ilościowej oraz pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych. 

Psycholożka, doradczyni zawodowa. Pracuje z osobami uzależnionymi, więźniami, młodzieżą, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnościami.  W Fundacji Prekursor od 4 lat.    

Z Fundacją związana od dwóch lat. Pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, dzieląc się ekspercką wiedzą na temat ograniczania szkód związanych z używaniem narkotyków oraz realizując strategie pomocowe dla użytkowników i użytkowniczek.

Z Fundacją związany od 3 lat. Jako peer worker pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, oferując ekspercką wiedzę w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji.

Urbas-min

Wykształcenie średnie pielęgniarskie. Ma kilkadziesiąt lat doświadczenia pielęgniarskiego na oddziałach zabiegowych, przez 10 lat pracowała na bloku operacyjnym w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Prawniczka z doświadczeniem w pracy z grupami wykluczonymi, nauczycielka akademicki. Dyrektorka Studenckiej Poradni Prawnej, działającej przy Uczelni Łazarskiego, odznaczona Brązowym Krzyżem za zasługi na rzecz edukacji.

Absolwentka pedagogiki specjalnej na kierunku prac socjalna. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych.

Zespół Warszawa

Absolwentka resocjalizacji w IPSiR UW. Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące oraz studiów podyplomowych: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi interwencje kryzysowe i socjalne. Koordynatorka warszawskiego Programu Redukcji Szkód. Organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla pacjentów substytucyjnych. Pracowniczka środowiskowa w Mobilnym Serwisie Redukcji Szkód. Realizatorka badań IPiN, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych wśród iniekcyjnych użytkowników środków psychoaktywnych.

Posiada wykształcenie socjologiczne i historyczne. W swojej dotychczasowej karierze pracował jako urzędnik odpowiadający za profilaktykę uzależnień jednego z miast wojewódzkich w Polsce. Absolwent Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym jak i licznych szkoleń i kursów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  (certyfikowany trener Fred goes Net i Unplugged). Prowadzi badania naukowe (zazwyczaj w zakresie problemów społecznych) dla uniwersytetów polskich i zagranicznych, instytutów badawczych, firm badawczych oraz NGO. Autor publikacji naukowych. Twórca strategii społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Były prezes Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Aktywny członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radny w radzie osiedlowej w Warszawie.

Pracownik warszawskich programów redukcji szkód od 2000r. Przez wiele lat jako streetworker, obecnie jako pracownik Drop-in. W Fundacji zajmuje się interwencjami socjalnymi i prowadzeniem warsztatów komputerowych i muzycznych.

Z Fundację związany od 2006 roku. W Drop-inie zajmuje się wymianą igieł i strzykawek, wsparciem oraz edukacją z zakresu HIV i HCV . Podobne działanie wykonuje jako streetworker w pobliżu programów substytucyjnych.

Absolwentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej oraz Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs Dialogu motywującego i terapii poznawczo behawioralnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych w Akademii Motywacji i Edukacji. Z Fundacją związana od 2018 roku, aktualnie pracowniczka Drop-in, streetworkerka oraz caseworkerka. Poza Fundacją pracuje również w Stowarzyszeniu Pomocy i Interwencji Społecznej jako opiekunka w mieszkaniu rotacyjnym i streetworkerka, niosąc wsparcie osobom w kryzysie bezdomności.

Prawniczka z doświadczeniem w pracy z grupami wykluczonymi, nauczycielka akademicki. Dyrektorka Studenckiej Poradni Prawnej, działającej przy Uczelni Łazarskiego, odznaczona Brązowym Krzyżem za zasługi na rzecz edukacji.

Psycholożka, doradczymi zawodowa. Pracuje z osobami uzależnionymi, więźniami, młodzieżą, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnościami.  W Fundacji Prekursor od 4 lat.    

Z Fundacją związana od dwóch lat. Pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, dzieląc się ekspercką wiedzą na temat ograniczania szkód związanych z używaniem narkotyków oraz realizując strategie pomocowe dla użytkowników i użytkowniczek.

Z Fundacją związany od 3 lat. Jako peer worker pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, oferując ekspercką wiedzę w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji.

Wykształcenie średnie pielęgniarskie. Ma kilkadziesiąt lat doświadczenia pielęgniarskiego na oddziałach zabiegowych, przez 10 lat pracowała na bloku operacyjnym w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Specjalistka ds. humanistyki cyfrowej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia licencjackie z socjologii i wiedzy o kulturze oraz studia magisterskie z socjologii i filologii polskiej w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu socjologii prawa, socjologii medycyny, analizy tekstu i przetwarzania języka naturalnego. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zakresie technik analizy jakościowej i ilościowej oraz pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych. 

Absolwentka pedagogiki specjalnej. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych.

ZESPÓŁ GDAŃSK

Założycielka Fundacji Prekursor. Absolwentka judaistyki i kulturoznawstwa. Specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana doradczyni HIV/AIDS. Stypendystka Open Society Foundations. Członkini European AIDS Treatment Group, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, konsultantka Fundacji Stop Overdose Now. W redukcji szkód pracuje od 15 lat jako koordynatorka projektów, praktyczka, współautorka projektów badawczych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała również w projektach na rzecz osób świadczących usługi seksualne, współtworzyła pierwszy w Polsce program Housing First.

Absolwent filozofii, w trakcie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej – pedagogika z profilaktyką uzależnień i socjoterapią. Członek Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, partyworker. Odbył wolontariat w Drop-in MONAR w Krakowie. Posiada rozległą wiedzę z zakresu uzależnień, profilaktyki i redukcji szkód.

Absolwentka administracji, pracy socjalnej i prawa, studentka socjologii. Od 2012 związana z organizacjami pozarządowymi, w których działała głównie w obszarach pracy z młodzieżą, animacji lokalnej, działań kulturalnych. Członkini Zarządu Fundacji Skelion. Od 2017 działaczka na rzecz redukcji szkód i racjonalizacji narkopolityki. Wiceprezeska Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, koordynatorka trójmiejskiego oddziału tej organizacji (SIN 3City). Związana również z Youth Organisations for Drug Action. Ekspertka od edukacji i interwencji kryzysowych na imprezach.

Studentka 2 roku II stopnia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni –  pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej. Podczas praktyki pracowała w Programie Redukcji Szkód w Warszawie, prowadzonym przez Fundację Prekursor oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego „Dom na Klifie” w Gdyni.

Zespół Gdańsk

Założycielka Fundacji Prekursor. Absolwentka judaistyki i kulturoznawstwa. Specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana doradczyni HIV/AIDS. Stypendystka Open Society Foundations. Członkini European AIDS Treatment Group, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, konsultantka Fundacji Stop Overdose Now. W redukcji szkód pracuje od 15 lat jako koordynatorka projektów, praktyczka, współautorka projektów badawczych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała również w projektach na rzecz osób świadczących usługi seksualne, współtworzyła pierwszy w Polsce program Housing First.

Absolwent filozofii, w trakcie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej – pedagogika z profilaktyką uzależnień i socjoterapią. Członek Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, partyworker. Odbył wolontariat w Drop-in MONAR w Krakowie. Posiada rozległą wiedzę z zakresu uzależnień, profilaktyki i redukcji szkód.

Absolwentka administracji, pracy socjalnej i prawa, studentka socjologii. Od 2012 związana z organizacjami pozarządowymi, w których działała głównie w obszarach pracy z młodzieżą, animacji lokalnej, działań kulturalnych. Członkini Zarządu Fundacji Skelion. Od 2017 działaczka na rzecz redukcji szkód i racjonalizacji narkopolityki. Wiceprezeska Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, koordynatorka trójmiejskiego oddziału tej organizacji (SIN 3City). Związana również z Youth Organisations for Drug Action. Ekspertka od edukacji i interwencji kryzysowych na imprezach.

Studentka 2 roku II stopnia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni –  pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej. Podczas praktyki pracowała w Programie Redukcji Szkód w Warszawie, prowadzonym przez Fundację Prekursor oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego „Dom na Klifie” w Gdyni.