Zespół Warszawa

Absolwentka resocjalizacji w IPSiR UW. Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące oraz studiów podyplomowych: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi interwencje kryzysowe i socjalne. Koordynatorka warszawskiego Programu Redukcji Szkód. Organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla pacjentów substytucyjnych. Pracowniczka środowiskowa w Mobilnym Serwisie Redukcji Szkód. Realizatorka badań IPiN, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych wśród iniekcyjnych użytkowników środków psychoaktywnych.

Posiada wykształcenie socjologiczne i historyczne. W swojej dotychczasowej karierze pracował jako urzędnik odpowiadający za profilaktykę uzależnień jednego z miast wojewódzkich w Polsce. Absolwent Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym jak i licznych szkoleń i kursów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  (certyfikowany trener Fred goes Net i Unplugged). Prowadzi badania naukowe (zazwyczaj w zakresie problemów społecznych) dla uniwersytetów polskich i zagranicznych, instytutów badawczych, firm badawczych oraz NGO. Autor publikacji naukowych. Twórca strategii społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Były prezes Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Aktywny członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radny w radzie osiedlowej w Warszawie.

Pracownik warszawskich programów redukcji szkód od 2000r. Przez wiele lat jako streetworker, obecnie jako pracownik Drop-in. W Fundacji zajmuje się interwencjami socjalnymi i prowadzeniem warsztatów komputerowych i muzycznych.

Z Fundację związany od 2006 roku. W Drop-inie zajmuje się wymianą igieł i strzykawek, wsparciem oraz edukacją z zakresu HIV i HCV . Podobne działanie wykonuje jako streetworker w pobliżu programów substytucyjnych

Absolwentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej oraz Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs Dialogu motywującego i terapii poznawczo behawioralnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych w Akademii Motywacji i Edukacji. Z Fundacją związana od 2018 roku, aktualnie pracowniczka Drop-in, streetworkerka oraz caseworkerka. Poza Fundacją pracuje również w Stowarzyszeniu Pomocy i Interwencji Społecznej jako opiekunka w mieszkaniu rotacyjnym i streetworkerka, niosąc wsparcie osobom w kryzysie bezdomności.

Specjalistka ds. humanistyki cyfrowej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia licencjackie z socjologii i wiedzy o kulturze oraz studia magisterskie z socjologii i filologii polskiej w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu socjologii prawa, socjologii medycyny, analizy tekstu i przetwarzania języka naturalnego. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zakresie technik analizy jakościowej i ilościowej oraz pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych. 

Psycholożka, doradczyni zawodowa. Pracuje z osobami uzależnionymi, więźniami, młodzieżą, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnościami.  W Fundacji Prekursor od 4 lat.    

Z Fundacją związana od dwóch lat. Pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, dzieląc się ekspercką wiedzą na temat ograniczania szkód związanych z używaniem narkotyków oraz realizując strategie pomocowe dla użytkowników i użytkowniczek.

Z Fundacją związany od 3 lat. Jako peer worker pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, oferując ekspercką wiedzę w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji.

Wykształcenie średnie pielęgniarskie. Ma kilkadziesiąt lat doświadczenia pielęgniarskiego na oddziałach zabiegowych, przez 10 lat pracowała na bloku operacyjnym w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Barbara Cygan

Absolwentka pedagogiki specjalnej na kierunku prac socjalna. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych.

Zespół Warszawa

Absolwentka resocjalizacji w IPSiR UW. Specjalizacja: Wychowanie resocjalizujące oraz studiów podyplomowych: Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej na SWPS. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Prowadzi interwencje kryzysowe i socjalne. Koordynatorka warszawskiego Programu Redukcji Szkód. Organizatorka wyjazdów wakacyjnych dla pacjentów substytucyjnych. Pracowniczka środowiskowa w Mobilnym Serwisie Redukcji Szkód. Realizatorka badań IPiN, Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Pracowni Badań i Inicjatyw Społecznych wśród iniekcyjnych użytkowników środków psychoaktywnych.

Posiada wykształcenie socjologiczne i historyczne. W swojej dotychczasowej karierze pracował jako urzędnik odpowiadający za profilaktykę uzależnień jednego z miast wojewódzkich w Polsce. Absolwent Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym jak i licznych szkoleń i kursów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  (certyfikowany trener Fred goes Net i Unplugged). Prowadzi badania naukowe (zazwyczaj w zakresie problemów społecznych) dla uniwersytetów polskich i zagranicznych, instytutów badawczych, firm badawczych oraz NGO. Autor publikacji naukowych. Twórca strategii społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Były prezes Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Aktywny członek stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radny w radzie osiedlowej w Warszawie.

Pracownik warszawskich programów redukcji szkód od 2000r. Przez wiele lat jako streetworker, obecnie jako pracownik Drop-in. W Fundacji zajmuje się interwencjami socjalnymi i prowadzeniem warsztatów komputerowych i muzycznych.

Z Fundację związany od 2006 roku. W Drop-inie zajmuje się wymianą igieł i strzykawek, wsparciem oraz edukacją z zakresu HIV i HCV . Podobne działanie wykonuje jako streetworker w pobliżu programów substytucyjnych.

Absolwentka Socjologii Stosowanej i Antropologii Społecznej oraz Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kurs Dialogu motywującego i terapii poznawczo behawioralnej w profilaktyce uzależnień behawioralnych w Akademii Motywacji i Edukacji. Z Fundacją związana od 2018 roku, aktualnie pracowniczka Drop-in, streetworkerka oraz caseworkerka. Poza Fundacją pracuje również w Stowarzyszeniu Pomocy i Interwencji Społecznej jako opiekunka w mieszkaniu rotacyjnym i streetworkerka, niosąc wsparcie osobom w kryzysie bezdomności.

Prawniczka z doświadczeniem w pracy z grupami wykluczonymi, nauczycielka akademicki. Dyrektorka Studenckiej Poradni Prawnej, działającej przy Uczelni Łazarskiego, odznaczona Brązowym Krzyżem za zasługi na rzecz edukacji.

Psycholożka, doradczymi zawodowa. Pracuje z osobami uzależnionymi, więźniami, młodzieżą, bezrobotnymi, osobami z niepełnosprawnościami.  W Fundacji Prekursor od 4 lat.    

Z Fundacją związana od dwóch lat. Pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, dzieląc się ekspercką wiedzą na temat ograniczania szkód związanych z używaniem narkotyków oraz realizując strategie pomocowe dla użytkowników i użytkowniczek.

Z Fundacją związany od 3 lat. Jako peer worker pracuje w środowisku osób używających substancji psychoaktywnych, oferując ekspercką wiedzę w obszarze ograniczania szkód zdrowotnych związanych z używaniem substancji.

Wykształcenie średnie pielęgniarskie. Ma kilkadziesiąt lat doświadczenia pielęgniarskiego na oddziałach zabiegowych, przez 10 lat pracowała na bloku operacyjnym w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Specjalistka ds. humanistyki cyfrowej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Ukończyła studia licencjackie z socjologii i wiedzy o kulturze oraz studia magisterskie z socjologii i filologii polskiej w ramach Kolegium MISH Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniami z zakresu socjologii prawa, socjologii medycyny, analizy tekstu i przetwarzania języka naturalnego. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w zakresie technik analizy jakościowej i ilościowej oraz pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ewaluacyjnych. 

Absolwentka pedagogiki specjalnej. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się księgowością w organizacjach pozarządowych.

Zespół Gdańsk

Założycielka Fundacji Prekursor. Absolwentka judaistyki i kulturoznawstwa. Specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana doradczyni HIV/AIDS. Stypendystka Open Society Foundations. Członkini European AIDS Treatment Group, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, konsultantka Fundacji Stop Overdose Now. W redukcji szkód pracuje od 15 lat jako koordynatorka projektów, praktyczka, współautorka projektów badawczych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała również w projektach na rzecz osób świadczących usługi seksualne, współtworzyła pierwszy w Polsce program Housing First.

Absolwent filozofii, w trakcie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej – pedagogika z profilaktyką uzależnień i socjoterapią. Członek Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, partyworker. Odbył wolontariat w Drop-in MONAR w Krakowie. Posiada rozległą wiedzę z zakresu uzależnień, profilaktyki i redukcji szkód.

Absolwentka administracji, pracy socjalnej i prawa, studentka socjologii. Od 2012 związana z organizacjami pozarządowymi, w których działała głównie w obszarach pracy z młodzieżą, animacji lokalnej, działań kulturalnych. Członkini Zarządu Fundacji Skelion. Od 2017 działaczka na rzecz redukcji szkód i racjonalizacji narkopolityki. Wiceprezeska Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, koordynatorka trójmiejskiego oddziału tej organizacji (SIN 3City). Związana również z Youth Organisations for Drug Action. Ekspertka od edukacji i interwencji kryzysowych na imprezach.

Studentka 2 roku II stopnia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni –  pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej. Podczas praktyki pracowała w Programie Redukcji Szkód w Warszawie, prowadzonym przez Fundację Prekursor oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego „Dom na Klifie” w Gdyni.

Zespół Gdańsk

Założycielka Fundacji Prekursor. Absolwentka judaistyki i kulturoznawstwa. Specjalistka psychoterapii uzależnień, certyfikowana doradczyni HIV/AIDS. Stypendystka Open Society Foundations. Członkini European AIDS Treatment Group, Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami, konsultantka Fundacji Stop Overdose Now. W redukcji szkód pracuje od 15 lat jako koordynatorka projektów, praktyczka, współautorka projektów badawczych.  Doświadczenie zawodowe zdobywała również w projektach na rzecz osób świadczących usługi seksualne, współtworzyła pierwszy w Polsce program Housing First.

Absolwent filozofii, w trakcie studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej – pedagogika z profilaktyką uzależnień i socjoterapią. Członek Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, partyworker. Odbył wolontariat w Drop-in MONAR w Krakowie. Posiada rozległą wiedzę z zakresu uzależnień, profilaktyki i redukcji szkód.

Absolwentka administracji, pracy socjalnej i prawa, studentka socjologii. Od 2012 związana z organizacjami pozarządowymi, w których działała głównie w obszarach pracy z młodzieżą, animacji lokalnej, działań kulturalnych. Członkini Zarządu Fundacji Skelion. Od 2017 działaczka na rzecz redukcji szkód i racjonalizacji narkopolityki. Wiceprezeska Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, koordynatorka trójmiejskiego oddziału tej organizacji (SIN 3City). Związana również z Youth Organisations for Drug Action. Ekspertka od edukacji i interwencji kryzysowych na imprezach.

Studentka 2 roku II stopnia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni –  pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjoterapii oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami terapii pedagogicznej. Podczas praktyki pracowała w Programie Redukcji Szkód w Warszawie, prowadzonym przez Fundację Prekursor oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego „Dom na Klifie” w Gdyni.